Yalla trappan

Stadsmissionen - stötta en bra sak

Denna tygpåse är sydd för att stötta barn och unga i utsatta livssituationer. Pengarna går oavkortat till Unga Station i Vårberg som är en av Stockholms Stadsmissions verksamhetet för barn, unga och deras familjer i utsatta livssituationer. 

Unga Station erbjuder alla barn, unga och deras familjer en trygg mötesplats med meningsfulla aktiviteter som syftar till att öka delaktighet, gemenskap och kunskap om sina rättigheter. Visionen är att alla barn och unga, oavsett bakgrund, har samma rättigheter och uppväxtvillkor avseende utbildning, boende, fritid och hälsa. 

Vill du veta mer om verksamhetet, besök stadsmissionen.se/ungastation

Hur vi syr tygpåsen?

Varje tygpåse är handgjord av utgående tyger från vårt systerbolag IKEA. Det betyder att du kommer att hålla i ett unikt exemplar. Påsarna är sydda av fantastiska människor på Yalla Trappan i Malmö. Verksamheten driver ett unikt koncept kring solidaritet och innovation - vars mål är att skapa jobb och öka det ekonomiska oberoendet för utlandsfödda kvinnor som idag är långt ifrån arbetsmarknaden. 

Vill du veta mer om Yalla Trappan - besök yallatrappan.com 

Stötta detta fantastiska samarbete mellan Kungens Kurva Shoppingcenter, IKEA Sverige och Stadsmissionen genom att köpa en tygpåse. Påsarna hittar du vid Espresso House. 

Tack för att du bidrar till ett bättre samhälle.