INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19

Våra besökare, medarbetare och hyresgästers hälsa och säkerhet är naturligtvis, som alltid, av högsta prioritet för oss. Vi håller oss konstant uppdaterade och följer noggrant utvecklingen av situationen kring pandemin av Covid-19, samt följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Region Stockholm ger. Tillsammans kan vi minska på smittspridningen och vi ber dig därför att hjälpa genom att: 

 • Stanna hemma om du känner dig minsta sjuk - vi välkomnar dig när du är fullt frisk utan symptom. 
 • Håll avstånd under besöket till Kungens Kurva Shoppingcenter. Det gäller när du är i butikerna, på allmänna ytor och när du står i kö till kassan. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten - i minst 20 sekunder. Toaletterna på Kungens Kurva Shoppingcenter hittar du närmast Johnells på plan 0. 
 • Du är välkommen att flera gånger om använda handsprit som vi erbjuder vid alla våra entréer, och på utvalda platser så som vid toaletterna och mittemot Hemtex på plan 1.

Under ditt besök kommer du att finna relevant och aktuell information på analoga skyltar, digitala skärmar och på andra relevanta platser. Vi ber dig att alltid läsa informationen och hålla dig uppdaterad. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller begränsa servicen på Kungens Kurva Shoppingcenter - utan tidigare förvarning.  

Du kan alltid planera ditt besök till Kungens Kurva Shoppingcenter genom att utnyttja vårt besöksschema där du kan få en uppfattning om hur besöksflödet ser ut på Kungens Kurva Shoppingcenter. Informationen om besöksflödet hittar du under denna sida. Tänk på att besöksflödet ger en indikation på hur det har varit under tidigare perioder och kan aldrig garanteras. 

 

Extra åtgärder på Kungens Kurva Shoppingcenter

Nedan kan du läsa om våra åtgärder som vi arbetar med under pandemin. Denna lista är aktuell och kan vid behov justeras. 

 • Utökade rutiner och frekvens av städning på gemensamma ytor så som toaletter.
 • Utökad fokus på rengöring av ytor som naturligt vidrörs av många besökare, exempelvis räcken, knappar och handtag. 
 • Vi är väl förberedda på olika åtgärder för att följa de lagar och rekommendationer som ges av berörda myndigheter. Det gäller hur vi har öppet, om vi behöver stänga delvis eller stänga helt. 
 • Vi tillhandahåller handdesinfektion på allmänna ytor samt vid våra toaletter. 
 • Utifrån beräkning, har vi bedömt att maxantalet som får vistas på Kungens Kurva Shoppingcenter samtidigt är 2000 personer. 
 • Samtliga butiker kommunicerar vid ingången om max antal personer som får vistas i respektive butik/restaurang/café. 
 • Vi har reducerat våra sittytor med 70 procent för att minimera folkmassor och trängsel på små ytor. 
 • Alla våra restauranger och café har en maxgräns på 8 personer per sällskap vid bordssittning - detta efter de rekommendationer som kom den 1 juli 2021. 
 • Vi har reviderat och utvecklat rutiner för våra centrumvakter - för t.ex. avståndsrekommendationer vid trängsel.
 • Vi håller våra lekplatsytor stängda för barn och spärrat dessa ytor.
 • Samtliga kassor i butik skyltas med kommunikation om maxantal samt avståndsrekommendationer.
 • Rekommendationer av besökstider till våra kunder har tagits fram. Detta kan våra kunder ta del av via vår hemsida och på plats i shoppingcentra. 
 • Centrumledningen för Kungens Kurva Shoppingcenter arbetar med säkerheten på daglig basis.
 • Kontinuerlig analys av besökssiffror och besöksflöden. 
 • Talande information på svenska och engelska i våra högtalare med uppmaning om att hålla avstånd. 
 • Flertal av våra butiker har egna talande information med uppmaning om att hålla avstånd.